Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học quốc tế

Ký hiệu xếp giá
337.071K312T
Dewey
337.071
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
184tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/06/2009 03:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những nội dung chính sau: lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế; cân bằng quốc tế với chi phí gia tăng; mô hình Heckcher-Ohlin; lý thuyết về thuế quan; các công cụ khác của chính sách thương mại; liên kết kinh tế quốc tế; di chuyển nguồn lực quốc tế; thị trường ngoại hối; các yếu tố xác định tỷ giá hối đoái; cán cân thanh toán; chính sách ngoại hối.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009019  Còn  Rỗi          
100009020  Còn  Rỗi          
100009021  Còn  Rỗi          
100009023  Còn  Rỗi          
100009024  Còn  Rỗi          
100013201  Còn  Rỗi          
100013202  Còn  Rỗi          
100013203  Còn  Rỗi          
100013204  Còn  Rỗi          
100013205  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 976