Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
629.807 6NG527TH
Dewey
629.807 6
Xuất bản
Tái bản lần 3. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
268tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/06/2009 03:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có 15 bài tập hệ thống điều khiển tự động (ĐKTĐ) trong công nghiệp; 185 bài tập hệ ĐKTĐ tuyến tính liên tục; 44 bài hệ ĐKTĐ phi tuyến; 64 bài hệ ĐKTĐ rời rạc; 11 bài thiết kế hệ ĐKTĐ; các bài giải mẫu hệ tuyến tính, hệ phi tuyến, hệ rời rạc cùng với 28 đề thi và đáp án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008944  Còn  Rỗi          
100008945  Còn  Rỗi          
100010934  Còn  Rỗi          
100010935  Còn  Rỗi          
100010936  Còn  Rỗi          
100010942  Còn  Rỗi          
100010943  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2356