Thư viện Lạc Hồng
Thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.45TR119TH
Dewey
332.45
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2008
Mô tả
504tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/06/2009 09:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: tỷ giá hối đoái; các giao dịch hối đoái; những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; phương tiện tín dụng chứng từ; cá phương thức thanh toán khác; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009029  Còn  Rỗi          
100009030  Còn  Rỗi          
100009031  Còn  Rỗi          
100009032  Còn  Rỗi          
100009033  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 566