Thư viện Lạc Hồng
Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2009

Ký hiệu xếp giá
343.597056D182
Dewey
343.597056
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2009
Mô tả
966tr ; 30 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/06/2009 09:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Danh mục - thuế suất thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu; biểu thuế xuất khẩu; danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan; hệ thống các văn bản liên quan đến biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt; quy định về thuế GTGT, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; quy định về trị giá hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009056  Còn  Rỗi          
100017821  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1389