Thư viện Lạc Hồng
Toàn tập UCP 600: phân tích và bình luận toàn diện tình huống tín dụng chứng từ

Ký hiệu xếp giá
341.754 NG527TR
Dewey
341.754
Xuất bản
H.: Thống kê, 2009
Mô tả
537tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
09/06/2009 08:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
UCP là một tuyển tập thông lệ và tập quán quốc tế của một trong các tổ chức phi chính phủ nổi tiếng nhất thế giới - phòng thương mại quốc tế (ICC). Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Vấn đề pháp lý trong giao dịch tín dụng chứng từ; bình luận UCP và phần phụ lục.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009075  Còn  Rỗi          
100009076  Còn  Rỗi          
100009077  Còn  Rỗi          
100009078  Còn  Rỗi          
100017822  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1943