Thiết kế và lập trình Web với ASP

Ký hiệu xếp giá
004.62 NG527TH
Dewey
004.62
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
225tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/06/2009 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: các khái niệm cơ bản, lập trình web với ngôn ngữ siêu văn bản HTML, giới thiệu ngôn ngữ kịch bản VBScript và JavaScript, lập trình web động với ngôn ngữ lập trình ASP, giới thiệu ADO và các kết nối cơ sở dữ liệu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009156  Còn  Rỗi          
100009157  Còn  Rỗi          
100009158  Còn  Rỗi          
100009164  Còn  Rỗi          
100009165  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 620