Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu bê tông cốt thép: phần cấu kiện cơ bản

Ký hiệu xếp giá
690.1PH105QU
Dewey
690.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2008
Mô tả
399tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/06/2009 03:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sáh này cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009151  Còn  Rỗi          
100009152  Còn  Rỗi          
100009153  Còn  Rỗi          
100009154  Còn  Rỗi          
100009155  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 967