Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

Ký hiệu xếp giá
660.62 L250V
Dewey
660.62
Xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
152tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/06/2009 10:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của cuốn sách gồm có: một số kỹ thuật cơ bản của vi sinh vật học, một số phương pháp định lượng vi sinh vật, khảo sát hình thái và một số tính chất sinh lý của nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm, phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm, vệ sinh công nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009131  Còn  Rỗi          
100009132  Còn  Rỗi          
100009133  Còn  Rỗi          
100009134  Còn  Rỗi          
100009135  Còn  Rỗi          
100014075  Còn  Rỗi          
100014076  Còn  Rỗi          
100014077  Còn  Rỗi          
100014078  Còn  Rỗi          
100014081  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 768