Thư viện Lạc Hồng
Quản trị nguồn nhân lực - Tập 1

Ký hiệu xếp giá
658.3H561H
Dewey
658.3
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2007
Mô tả
451tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/06/2009 10:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 2 giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009101  Còn  Rỗi          
100009108  Còn  Rỗi          
100009109  Còn  Rỗi          
100009110  Còn  Rỗi          
100009107  Còn  Đang mượn  910000080  Vũ Tô Hiệu  07/01/2012 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1512