Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm hóa đại cương

Ký hiệu xếp giá
540.072TH300NGH
Dewey
540.072
Xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
48tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/06/2009 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của cuốn sách gồm có: kỹ thuật phòng thí nghiệm, nhiệt phản ứng, xác định khối lượng riêng - xác định đương lượng nhôm, xác định bậc phản ứng, điện hóa học - phản ứng oxy hóa khử, chất chỉ thị màu - ứng udnjg xác định phi và hằng số điện ly của dung dịch axit - bazơ yếu, phân tích thể tích.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009116  Còn  Rỗi          
100009121  Còn  Rỗi          
100009122  Còn  Rỗi          
100009124  Còn  Rỗi          
100009125  Còn  Rỗi          
100010168  Còn  Rỗi          
100010174  Còn  Rỗi          
100010175  Còn  Rỗi          
100010176  Còn  Rỗi          
100010177  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1137