Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ sinh học môi trường. Tập 2, Xử lý chất thải hữu cơ

Ký hiệu xếp giá
628.3 NG527Đ
Dewey
628.3
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
275tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/06/2009 04:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Thành phần, tính chất của chất thải; Hệ sinh thái và quá trình phân giải chất thải đô thị; Xử lý chất thải sinh hoạt từ nguồn thực vật và động vật bằng phương pháp sinh học; Xử lý phân gia súc và phân hầm cầu; Xử lý các chất thải hữu cơ công nghiệp; Tách kim loại nặng bằng vi sinh vật; Xử lý bùn thải bằng công nghệ vi sinh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009166  Còn  Rỗi          
100009167  Còn  Rỗi          
100009168  Còn  Rỗi          
100009169  Còn  Rỗi          
100009170  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 870