Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế xây dựng: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
690.029 B510M
Dewey
690.029
Xuất bản
Xây dựng, 2007
Mô tả
249tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/06/2009 08:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: công nghiệp xây dựng và tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng, một số vấn đề quản lý nhà nuwowcsveef đầu tư xây dựng, cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế và thi công xây dựng, lao động và tiền lương trong doanh nghiệp xây lắp, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và phương pháp xác định chi phí xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009298  Còn  Rỗi          
100009299  Còn  Rỗi          
100009300  Còn  Rỗi          
100009301  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 96