Thư viện Lạc Hồng
Tổ chức sản xuất xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.029 L250K
Dewey
690.029
Xuất bản
Xây dựng, 2006
Mô tả
210tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/06/2009 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: những khái niệm chung về tổ chức sản xuất xây dựng, kế hoạch hóa sản xuất xây dựng, tổ chức phục vụ sản xuất xây dựng, công tác quản lý dự án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009302  Còn  Rỗi          
100009303  Còn  Rỗi          
100009304  Còn  Rỗi          
100009305  Còn  Rỗi          
100009306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1354