Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết Điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
629.8076NG527TH
Dewey
629.8076
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
356tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/06/2009 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: Đại cương về hệ thống điều khiển; Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục; Đặc tính động học của hệ thống; Khảo sát tính ổn định của hệ thống; Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển; Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục; Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc; Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc; Hệ thống điều khiển tự động phi tuyến.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008956  Còn  Rỗi          
100008957  Còn  Rỗi          
100008958  Còn  Rỗi          
100008959  Còn  Rỗi          
100008960  Còn  Rỗi          
100010642  Còn  Rỗi          
100010644  Còn  Rỗi          
100010645  Còn  Rỗi          
100010646  Còn  Rỗi          
100010647  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1158