Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết quản trị tài chính

Ký hiệu xếp giá
658.15 V500TH
Dewey
658.15
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007
Mô tả
518tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/06/2009 09:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quản trị tài chính - vai trò và môi trường, báo cáo và phân tích tài chính, lưu chuyển tiền mặt và hoạch định tài chính, giá trị theo thời gian của tiền tệ, rủi ro và lợi nhuận, định giá chứng khoán, kỹ thuật lập ngân sách vốn, rủi ro trong lập ngân sách vốn, chi phí vốn, đòn cân nợ và cơ cấu vốn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008331  Còn  Rỗi          
100008332  Còn  Rỗi          
100008333  Còn  Rỗi          
100008334  Còn  Rỗi          
100008335  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1522