Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ tế bào

Ký hiệu xếp giá
660.65 NG527Đ
Dewey
660.65
Xuất bản
2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
376tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/06/2009 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: nuôi cấy tế bào, tế bào và các quá trình sinh học, điều khiển kỹ thuật nuôi cấy tế bào, công nghệ nuôi cấy mô tạo ra cây hoàn chỉnh, công nghệ nuôi cấy tế bào trần, nuôi cấy tế bào đơn để thu nhận sản phẩm bậc 2, tuyển chọn, nâng cao chất lượng và bảo quản nguồn gen thực vật, nuôi cấy tế bào động vật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100008951  Còn  Rỗi          
100008952  Còn  Rỗi          
100008953  Còn  Rỗi          
100008954  Còn  Rỗi          
100008955  Còn  Rỗi          
100013789  Còn  Rỗi          
100013790  Còn  Rỗi          
100013791  Còn  Rỗi          
100013792  Còn  Rỗi          
100013793  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1456