Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kinh tế phát triển (Dùng cho sinh viên ngoài chuyên ngành)

Ký hiệu xếp giá
338.9071PH104NG
Dewey
338.9071
Xuất bản
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả
294tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/06/2009 03:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này bao gồm 9 chương, được chia thành 03 phần: Phần I ( từ chương 1 đến chương 4): Những vấn đề lý luận về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phần này tập trung nghiên cứu bản chất, nội dung của tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế; Phần II (từ chương 4 đến chương 8): Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế. Phần này tập trung phân tích sự tác động của các yếu tố đầu vào đến tăng trưởng kinh tế; Phần III (chương 9): Chính sách ngoại thương đối với phát triển kinh tế. Phần này tập trung nghiên cứu cơ sở của ngoại thương và các loại hình chiến lược ngoại thương.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009183  Còn  Rỗi          
100009184  Còn  Rỗi          
100009185  Còn  Rỗi          
100009186  Còn  Rỗi          
100009187  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1618