Thư viện Lạc Hồng
Sinh học đại cương - Tập 1: Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & học thuyết tiến hóa

Ký hiệu xếp giá
570.1 S312H
Dewey
570.1
Xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
403tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/06/2009 04:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Sinh học tế bào; Cơ sở di truyền học; Học thuyết tiến hóa của Darwin.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009188  Còn  Rỗi          
100009189  Còn  Rỗi          
100009190  Còn  Rỗi          
100009191  Còn  Rỗi          
100009192  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 401