Thư viện Lạc Hồng
Không gian số hóa

Ký hiệu xếp giá
004.019Kh-H
Dewey
004.019
Xuất bản
1. - H.: Thông tin khoa học xã hội, 2001
Mô tả
224tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/08/2004 11:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Nền kinh tế số hóa trong kỷ nguyên thông tin 2. Một số nét về kinh tế số hóa 3. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong nền kinh tế tri thức và XH thông tin 4. Bản quyền và bảo vệ CSDL : Tình hình trên thế giới và vấn đề của chúng ta 5. Cách mạng thông tin hiện đại với nền kinh tế số trong toàn cầu hóa kinh tế 6. Chiến tranh trong kỷ nguyên số hóa 7. Thị trường lao động trong nền kinh tế tinh xảo ở Mỹ 8. Vai trò của thương mại điện tử trong nền kinh tế số 9. Đại số Boole - Số hóa thông tin và dịch học 10. Những công cụ miễn phí trên Internet
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000929  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1399