Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế phát triển: giáo trình

Ký hiệu xếp giá
338.9V500TH
Dewey
338.9
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2005
Mô tả
511tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/06/2009 08:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này bao gồm 04 phần với những nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận chung; Các nguồn lực tăng trưởng kinh tế; Các chính sách phát triển kinh tế; Đường lối phát triển kinh tế Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009172  Còn  Rỗi          
100009198  Còn  Rỗi          
100009199  Còn  Rỗi          
100009200  Còn  Rỗi          
100009201  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 490