Thư viện Lạc Hồng
Tìm hiểu Luật cạnh tranh

Ký hiệu xếp giá
343.072T310H
Dewey
343.072
Xuất bản
Lao động xã hội, 2005
Mô tả
51tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật cạnh tranh, văn bản luật, tìm hiểu luật
Ngày cập nhật
17/06/2009 11:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Thời gian Luật cạnh tranh được thông qua, công bố và thời điểm có hiệu lực thi hành; Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh; Bố cục của luật cạnh tranh; Các thuật ngữ cơ bản của Luật Cạnh tranh; Những quy định chung; Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh; Hành vi cạnh tranh không lành mạnh; Cơ quan quản lý cạnh tranh, hội đồng cạnh tranh; Điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; Điều khoản thi hành.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009222  Còn  Rỗi          
100009223  Còn  Rỗi          
100009224  Còn  Rỗi          
100009225  Còn  Rỗi          
100009226  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1352