Thư viện Lạc Hồng
Phân tích định lượng

Ký hiệu xếp giá
545NG527TH
Dewey
545
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
541tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/06/2009 10:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: đại cương về hóa phân tích, một số kiến thức cần cho hóa phân tích, hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước, hằng số đặc trưng điều khiển của các cân bằng hóa học trong nước, xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp thống kê, các phương pháp phân tích hóa học, các phương pháp phân tích phổ nghiệm, các phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích sắc ký.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009373  Còn  Rỗi          
100009374  Còn  Rỗi          
100009375  Còn  Rỗi          
100009376  Còn  Rỗi          
100009377  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 541