Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch tuyến tính

Ký hiệu xếp giá
519.6NG527C
Dewey
519.6
Xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
119tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/06/2009 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Phát biểu toán học bài toán QHTT; Ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải bài toán QHTT; Phương pháp đơn hình; Dạng ma trận của phương pháp đơn hình; Phương pháp hai pha; Phương pháp đơn hình với cơ sở giả; Giải bài toán QHTT tổng quát; Đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính; Thuật toán đơn hình cải biên; Phân tích độ nhạy; Bài toán vận tải; Bài tập; Các thuật toán đa thức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009217  Còn  Rỗi          
100009218  Còn  Rỗi          
100009219  Còn  Rỗi          
100009220  Còn  Rỗi          
100009221  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 660