Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ

Ký hiệu xếp giá
666.302 8Đ450QU
Dewey
666.302 8
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
270tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/06/2009 03:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: khái niệm về vật liệu gốm sứ và những cơ sở khoa học của nhóm vật liệu này, nguyên liệu cho vật liệu gốm sứ, kỹ thuật sơ sở và các sản phẩm gốm sứ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009419  Còn  Rỗi          
100009420  Còn  Rỗi          
100009421  Còn  Rỗi          
100009422  Còn  Rỗi          
100009423  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 899