Phân tích hoạt động kinh doanh: lý thuyết, bài tập và bài giải

Ký hiệu xếp giá
658.15 NG527T 2008
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
525tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phân tích kinh doanh
Ngày cập nhật
22/06/2009 08:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí sản xuất kinh doanh, phân tích lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh, phân tích tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009437  Còn  Đang mượn  307000754  Nguyễn Thanh Phong  09/11/2010 
100009436  Còn  Rỗi          
100009438  Còn  Rỗi          
100009439  Còn  Rỗi          
100009440  Còn  Rỗi          
100009446  Còn  Rỗi          
100009447  Còn  Rỗi          
100009448  Còn  Rỗi          
100009449  Còn  Rỗi          
100009450  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 673