Thư viện Lạc Hồng
Quản trị Marketing

Ký hiệu xếp giá
658.8NG450M
Dewey
658.8
Xuất bản
H.: Tài chính, 2009
Mô tả
479tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/06/2009 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề căn bản về quản trị marketing, lập kế hoạch chiến lược và quản trị quá trình marketing, phân tích các cơ hội marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến lược định vị, quản trị chiến lược sản phẩm, quản trị chiến lược giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp, tổ chức thực hiện và kiểm tra chương trình marketing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009431  Còn  Rỗi          
100009432  Còn  Rỗi          
100009433  Còn  Rỗi          
100009434  Còn  Rỗi          
100009435  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 391