Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: lý thuyết, tình huống, bài tập

Ký hiệu xếp giá
658.404Đ450PH
Dewey
658.404
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
151tr ; 24 cm
ISBN
2040030001941
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thẩm định dự án, thiết lập dự án
Ngày cập nhật
23/06/2009 09:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các chủ đề liên quan đến lập và thẩm định dự án, bao gồm phần lý thuyết cơ bản, các ví dụ minh họa, các bài tập, các tình huống thực tiễn. Nội dung gồm có: tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư, phương pháp lập dự án đầu tư, phân tích tổng quát tình hình kinh tế - xã hội và thị trường của dự án, phân tích kỹ thuật và tổ chức nhân lực của dự án, phân tích tài chính của dự án đầu tư, phân tích lợi ích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009456  Còn  Rỗi          
100009457  Còn  Rỗi          
100009458  Thất lạc            
100009459  Còn  Rỗi          
100009460  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1107