Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm công nghệ sinh học - Tập 1: Thí nghiệm hóa sinh học

Ký hiệu xếp giá
660.63NG527Đ
Dewey
660.63
Xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003
Mô tả
183tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/06/2009 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: Các nguyên tắc trong thí nghiệm hóa sinh học, phương pháp xác định Carbohydrate, phương pháp xác định Amino Acid và Protein, phương pháp xác định Nucleic Acid, phương pháp xác định hoạt tính Enzyme, Lipid, Vitamin, một số phương pháp hóa sinh trong y học, phương pháp xác định các khoáng chất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009461  Còn  Rỗi          
100009462  Còn  Rỗi          
100009463  Còn  Rỗi          
100009464  Còn  Rỗi          
100009465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 915