Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Qui hoạch tuyến tính

Ký hiệu xếp giá
512.5V400V
Dewey
512.5
Xuất bản
Thống kê, 2007
Mô tả
139tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/06/2009 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Mở đầu gồm đối tượng nghiên cứu và cơ sở giải thích lồi; Quy hoạch tuyến tính; Phương pháp đơn hình; Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; Quy hoạch tuyến tính dạng đặc biệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009232  Còn  Rỗi          
100009233  Còn  Rỗi          
100009234  Còn  Rỗi          
100009235  Còn  Rỗi          
100009236  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1734