Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình marketing quốc tế

Ký hiệu xếp giá
658.8001T7721G
Dewey
658.8001
Xuất bản
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2007
Mô tả
326tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/06/2009 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan marketing quốc tế, nghiên cứu marketing quốc tế, phân tích cạnh tranh và chiến lược của công ty, thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế, quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế, quyết định về giá trên thị trường quốc tế, quyết định xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế, marketing xuất nhập khẩu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009476  Còn  Rỗi          
100009477  Còn  Rỗi          
100009478  Còn  Rỗi          
100009479  Còn  Rỗi          
100009480  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 803