Thư viện Lạc Hồng
Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng

Ký hiệu xếp giá
650.0285 L250V
Dewey
650.0285
Xuất bản
H.: Xây dựng, 2008
Mô tả
168tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/06/2009 09:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu khái quát một phương pháp luận về lập kế hoạch và quản lý dự án, cần thiết cho những người làm công tác tổ chức, kế hoạch và quản lý, đó là phương pháp sơ đồ mạng - có thể áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, nó vừa lập kế hoạch vừa giúp theo dõi việc thực hiện kế hoạch.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009486  Còn  Rỗi          
100009487  Còn  Rỗi          
100009488  Còn  Rỗi          
100009489  Còn  Rỗi          
100009490  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 784