Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình An toàn điện

Ký hiệu xếp giá
621.307 1 QU527H
Dewey
621.307 1
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
205tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
an toàn điện, giáo trình
Ngày cập nhật
24/06/2009 11:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, phân tích dòng điện qua người, hệ thống nối đất, thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ áp, bảo vệ an toàn con người, bảo vệ an toàn cho thiết bị, bảo vệ chống sét, công cụ và quản lý an toàn điện, sơ cứu người bị điện giật.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009272  Còn  Rỗi          
100009273  Còn  Rỗi          
100009274  Còn  Rỗi          
100009275  Còn  Rỗi          
100009276  Còn  Rỗi          
100014100  Còn  Rỗi          
100014101  Còn  Rỗi          
100014102  Còn  Rỗi          
100014103  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 848