Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Ký hiệu xếp giá
001.42V500C 2009
Dewey
001.42
Xuất bản
15. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2008
Mô tả
205tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nghiên cứu khoa học
Ngày cập nhật
24/06/2009 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đại cương về nghiên cứu khoa học; Lý thuyết khoa học; Lựa chọn và đặt tên đề tài; Xây dựng luận điểm khoa học; Chứng minh luận điểm khoa học; Trình bày luận điểm khoa học; Tổ chức thực hiện đề tài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009279  Còn  Rỗi          
100009281  Còn  Rỗi          
100009282  Còn  Rỗi          
100009286  Thất lạc            
100009280  Còn  Đang mượn  919000077  Nguyễn Phương Hồng Huế  23/01/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1279