Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật đo - Tập 1: Đo điện

Ký hiệu xếp giá
621.37NG527NG
Dewey
621.37
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
385tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/06/2009 09:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm về đo lường, đo điện áp và dòng điện, đo điện trở, đo điện dung, điện cảm và hỗ cảm, đo công suất và điện năng, đo đại cơ học vật thể rắn, đo nhiệt độ, đo các đại lượng cơ học chất lỏng, đo đại lượng quang, dao động ký, tia âm cực và máy ghi X-Y.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009287  Còn  Rỗi          
100009288  Còn  Rỗi          
100009289  Còn  Rỗi          
100009290  Còn  Rỗi          
100009291  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 855