Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài chính doanh nghiệp: hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, đáp án

Ký hiệu xếp giá
658.150 76 V500D
Dewey
658.150 76
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
266tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/06/2009 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm 16 chương, mỗi trương bắt đầu từ những lý thuyết cơ bản nhất đến các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và đáp án. Nội dung gồn có: tổng quan về quản trị tài chính, các báo cáo tài chính, môi trường tài chính, rủi ro và lợi tức, giá trị theo thời gian của tiền, trái phiếu và định giá trái phiếu, cổ phiếu và định giá cổ phiếu, chi phí vốn, đầu tư dài hạn, rủi ro và những khía cạnh liên quan trong lập ngân sách vốn, cơ cấu vốn và đòn bẩy, chính sách cổ tức, kế hoạch hóa tài chính, quản lý tài sản lưu động, các nguồn tài trợ ngắn hạn cho kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009512  Còn  Rỗi          
100009513  Còn  Rỗi          
100009514  Còn  Rỗi          
100009515  Còn  Rỗi          
100009516  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 847