Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.029 NG527C
Dewey
690.029
Xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
338tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/06/2009 09:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: tổ chức quản lý xây dựng cơ bản, kế hoạch hóa xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng cơ bản và hiệu quả kinh tế đầu tư, tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong xây dựng, thiết kế trong xây dựng, lao động và tiền lương trong xây dựng, vốn sản xuất và kinh doanh, giá thành, hạch toán và phân tích hoạt động kinh tế trong xây dựng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009542  Còn  Rỗi          
100009543  Còn  Rỗi          
100009544  Còn  Rỗi          
100009545  Còn  Rỗi          
100009546  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 657