Phân tích hoạt động kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.15 PH104V 2008
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2008
Mô tả
363tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phân tích kinh doanh
Ngày cập nhật
26/06/2009 09:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: lý luận chung về phân tích và cá phương pháp xử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả họa động kinh doanh, phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh, phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh, phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009547  Thất lạc            
100009548  Còn  Rỗi          
100009549  Còn  Rỗi          
100009550  Còn  Rỗi          
100009551  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1500