Thư viện Lạc Hồng
Bộ tập quán quốc tế về L/C: các văn bản có hiệu lực từ 01/07/2007: song ngữ Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
341.754 B450T
Dewey
341.754
Xuất bản
H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2007
Mô tả
295tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/06/2009 09:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: UCP 600 2007 ICC - các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, ISBP 681 2007 ICC - tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng, eUCP 1.1 - bản phụ trương UCP - 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử, URR255 1995 ICC - quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo thư tín dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009552  Còn  Rỗi          
100009553  Còn  Rỗi          
100009554  Còn  Rỗi          
100009555  Còn  Rỗi          
100009686  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 966