Thư viện Lạc Hồng
Quản trị rủi ro và khủng hoảng

Ký hiệu xếp giá
338.543Đ406TH
Dewey
338.543
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2009
Mô tả
415tr ; 24 m
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/06/2009 04:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: rủi ro, quản trị rủi ro,quản trị rủi ro chiến lược, môi trường văn hóa và những rủi ro, môi trường Luật pháp - Chính trị - Kinh tế và các rủi ro, rủi ro trong kinh doanh xuất nhập khẩu, khủng hoảng và quản trị khủng hoảng, các công cụ để đánh giá khả năng quản trị khủng hoảng, ban quản trị khủng hoảng, những công việc cần làm trước, trong và sau khủng hoảng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009697  Còn  Rỗi          
100009698  Còn  Rỗi          
100009699  Còn  Rỗi          
100009700  Còn  Rỗi          
100009701  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1009