Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học

Ký hiệu xếp giá
658.001 NG527KH
Dewey
658.001
Xuất bản
Thống kê, 2008
Mô tả
206tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/06/2009 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm : Khái niệm về quản trị và quản trị kinh doanh, sự phát triển của những lý thuyết quản trị kinh doanh, quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009646  Còn  Rỗi          
100009647  Còn  Rỗi          
100009648  Còn  Rỗi          
100009649  Còn  Rỗi          
100009650  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 515