Thư viện Lạc Hồng
Hợp đồng thương mại quốc tế

Ký hiệu xếp giá
382.9NG527TR
Dewey
382.9
Xuất bản
6. - H.: Lao động, 2007
Mô tả
447tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2009 10:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách hàm chứa những nội dung căn bản liên quan đến hợp đồng: Quan hệ giữa luật với hợp đồng, ngôn ngữ hợp đồng bằng tiếng Anh, diễn giải các điều khoản của hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng, giá cả trong hợp đồng và phương pháp thanh toán, vi phạm hợp đồng và cách xử lý.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009636  Còn  Rỗi          
100009637  Còn  Rỗi          
100009638  Còn  Rỗi          
100009639  Còn  Rỗi          
100009640  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 73