Thư viện Lạc Hồng
Nghiên cứu Marketing: khảo hướng ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
658.800 7D561H
Dewey
658.800 7
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005
Mô tả
517tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2009 04:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm có: đại cương về nghiên cứu Marketing, tiến trình nghiên cứu marketing, thiết kế công cuộc nghiên cứu và các nguồn dữ kiện, thiết kế việc thu thập dữ kiện tại hiện trường, các kỹ thuật đo lường trong Marketing, thu thập dữ kiện, thiết kế các hình thức thu thập dữ kiện, các kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu, kỹ thuật xác định kích thước mẫu, các kỹ thuật phỏng vấn, chuẩn bị các dữ kiện để phân tách, phân tách và giải thích các kết quả, trình bày kết quả nghiên cứu và báo cáo, thiết kế kế hoạch nghiên cứu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009835  Còn  Rỗi          
100009836  Còn  Rỗi          
100009837  Còn  Rỗi          
100009838  Còn  Rỗi          
100009839  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1051