Thư viện Lạc Hồng
Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.61CH250Đ
Dewey
657.61
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
528tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2009 04:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các nội dung chính sau: Hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, các sơ đồ kế toán chủ yếu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009809  Còn  Rỗi          
100009811  Còn  Rỗi          
100009813  Còn  Rỗi          
100009814  Còn  Rỗi          
100009812  Còn  Đang mượn  109002007  Lê Thị Tuyết  05/12/2013 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2275