Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ gen

Ký hiệu xếp giá
572.8Đ103D
Dewey
572.8
Xuất bản
H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả
207tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2009 04:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các khái niệm, những nguyên lý cơ bản của gen và công nghệ gen. Nội dung gồm có: khái niệm về gen và công nghệ gen, các phương pháp xác định gen và công nghệ biểu hiện gen, ứng dụng của công nghệ gen.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009622  Còn  Rỗi          
100009630  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1690