Thư viện Lạc Hồng
Thị trường chứng khoán: Giáo trình: (Đã sữa đổi, bổ sung theo luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2007)

Ký hiệu xếp giá
332.632B510K
Dewey
332.632
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007
Mô tả
418tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2009 04:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, chứng khoán, phát hành chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán, phân tích chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009817  Còn  Rỗi          
100009818  Còn  Rỗi          
100009819  Còn  Rỗi          
100009820  Còn  Rỗi          
100009821  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 807