Thư viện Lạc Hồng
Best Practice: Pre-Intermediate: Coursebook

Ký hiệu xếp giá
428.240 71 M395
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - London: Thomson Heinle, 2005
Mô tả
159tr ; 30 cm
ISBN
1413009085
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business English
Ngày cập nhật
11/08/2009 04:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Best practice is a business English series designed for both pre-work students. Its topic-based modules train students in the skills needed to communicate in the professional and personal sides of modern business life. This book includes contents: World of work, The business of leisure, Don't over do it, New products, New markets, Travel and Communications, Going global, Witing resource.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009782  Còn  Rỗi          
100009783  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1176