Thư viện Lạc Hồng
Intelligent Business: Skills Book: Pre-Intermediate

Ký hiệu xếp giá
428.240 71B268
Dewey
428.240 71
Xuất bản
1. - England: Pearson - Longman, 2005
Mô tả
112tr ; 28 cm+ 1CD
ISBN
9780582846920
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, Business English
Ngày cập nhật
12/08/2009 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Intelligent Business Pre - Intermediate Skill Book uses a practical approach to help you develop important business skills: Presentations, attending meetings, telephoning, negotiating and socialising.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009776  Còn  Rỗi          
100009786  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 738