Thư viện Lạc Hồng
Oxford Idioms: Dictionary for learners of English

Ký hiệu xếp giá
423.13O_98
Dewey
423.13
Xuất bản
Oxford: Oxford University Press, 2006
Mô tả
470tr ; 19.5 cm
ISBN
9780194317238
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thành ngữ, từ điển
Ngày cập nhật
12/08/2009 09:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
A new edition of the dictionary that explains more than 10,000 of the most frequently used idioms in English today. This new edition has hundreds of new idioms and examples taken from our corpus. It also has more notes on the origins of idioms, notes to help with difficult vocabulary, study pages, exercises and cartoons to aid learning and add interest.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100009774  Còn  Rỗi          
100009775  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1164