Thư viện Lạc Hồng
Handbook of Indigenous Fermented Foods

Ký hiệu xếp giá
664.20S200_I
Dewey
664.20
Xuất bản
2. - America: Marcel Dekker, 1996
Mô tả
776tr ; 26.5 cm
ISBN
9780824793524
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/08/2009 11:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book includes contents: Indonesian tempe and related fermentations: Protein - rich vegetarian meat substitutes; Indigenous fermented foods involving an acid fermentation: Preserving and enhancing organoleptic and nutritional qualities of fresh foods; Indigenous fermented foods involving an alkaline fermentation; Indigenous fermented foods in which ethanol is a product: type and nutritional significance of primitive wines and beers and related alcoholic foods; Indigenous amino acid/peptide sauce and pastes and pastes with meatlike flavors: Chinese soy sauce, Japanese Shoyu ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001746  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 863