Thư viện Lạc Hồng
Environmental toxicology II

Ký hiệu xếp giá
615.902E6191 2
Dewey
615.902
Xuất bản
UK: WIT Press, 2008
Mô tả
338tr ; 23.5 cm
ISBN
9781845641146
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/08/2009 02:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book includes contents: Risk assessment; Human health risk; Effluent toxicity; Bioaccumulation of chemicals; Biodegradation and bioremediation; Biological effects monitoring; Laboratory tests and validdation; Ecotoxicity of emerging chemicals; New trends in environmental toxicology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001748  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1303